Project Description


רינה טימור

מטפלת מוסמכת
יבנה
052-374-1392
timor.rina@gmail.com

לפזר את הטוב,
לפזר את החמלה,
לאהוב את עצמי,
למצוא את העוצמה שבי;
לדעת שאני יכולה לנהוג בי ברכות,
להעריך אותי על כל הטוב שבי,
לקבל אותי כפי שאני במדויק, לשמוח איתי ולבכות איתי, להרגיש שלמה וחסרה
ולהודות לי ולהודות לאלוהים
על כל היש וכל האין שבחיי; ולהרגיש,
להרגיש חזק שיש אהבה בעולם
ושהעיניים שלי פקוחות לרווחה לראות אותה
לנשום אותה
ולפזר אותה לי ולסובבים אותי♥️
שמי רינה ואני מטפלת בעוצמת הרכות
מסע החיים מוכר לי היטב;
חוויתי קשיים ואתגרים, מורדות ועליות
חוויתי שמחות וחייתי ימי צער ואובדן
והנה אני כאן, בוחרת בחיים, חיים מאוזנים,
מאפשרים, מלאים ושמחים, עם חוסן נפשי ובריאות.
מתוך מסע חיי, ובעזרת הכלים הנפלאים של עוצמת הרכות, אני מזמינה אתכם לטיפול.
יש אהבה בעולם, רינה