Project Description


טינה ויצמן

מטפלת מוסמכת
אשדוד
050-6492019
tinahilm@gmail.com

היא זכיינית ומדריכת מורות של חברת הלן דורון, (לימוד אנגלית מגיל 3 חוד' עד גיל 18) 17 שנה. היא בעלת מרכז למידה באשדוד בו היא מטפלת בבקרים.
המסר של טינה:
מודעות עצמי היא דרך חיים ומפתח חשוב בכל רובד החיים. כשנכיר ונקבל את עצמנו כמו שאנחנו, אז נקבל גם את האחר כמו שהוא. הכול אפשרי עם הכלים הנכונים.