Project Description


המית בן דב

מטפלת בכירה
ירושלים
050-5745596
hemyat@gmail.com

למדתי ועבדתי בארכיטקטורה, עד שהחלטתי ללכת אחר הלב שלי.
מצאתי בעצמת הרכות את הבית האמיתי שלי.
למדתי שאת היסודות הכי יציבים אפשר לבנות דרך ההורים הפנימיים הטובים,
שדרך הנשימה והחיבור פנימה, אני יוצרת את המקום שלי,
התמודדות עם הדפוסים שלי, מגדילה לי את המרחב הפנימי,
שראית הטוב, מכניסה לי אור לכל מקום,
שהאור הזה, עוזר לי להתמודד עם הקשיים.
למדתי שהבניה הזאת שלי, עוזרת לאנשים סביב למצוא את מקומם.
בטיפול הראשון שנתתי בביתי, בכיתי מרב התרגשות
הרגשתי שהגעתי הביתה.
את הטוב הזה, אשמח לשתף עם מי שרוצה לעשות מסע אמיץ פנימה, ולבנות לעצמו בית.