Project Description


איריס ינון

מטפלת מוסמכת
רמת שלמה, ירושלים
050-971-0688
irisynon@gmail.com

אני מאמינה שיש בכל אחד ואחת מאיתנו את הכוחות והיכולת לרפא את עצמו ולחולל שינוי בחייו.
על ידי טיפול מתאים והכוונה.

אני אמא ל7 ילדים, עובדת בחינוך המיוחד.
לאחר שהתוודתי לשיטת הטיפול של עוצמת הרכות אני מרגישה שליחות ורצון לסייע לאנשים בזכות השיטה הזאת.