ראיון עם אורה אאודה ונועם גליקמן
שהתקיים בקבוצה: יוצרים איזון ~ מגלים את האיכות הנקבית והזכרית בתוכנו.