רישום למחזורי לימוד בת"א ובירושלים:

בת"א בימי ה' אחה"צ ערב
בירושלים (לנשים בלבד) ימי ג' אחה"צ

לפרטים נוספים לחצ/י