Project Description


עודד פרידמן

מטפל מתחיל
מושב תלמי יחיאל
0523-667128
Odedfr1@gmail.com

שמי עודד, מטפל בשיטת עצמת הרכות מדצמבר 2020 וממשיך להשתלם בשיטה.

בעל תאר שלישי בכימיה.

האני מאמין שלי: הריפוי כבר נמצא בתוכנו, לנו נשאר רק להתבונן להקשיב.