Project Description


רבקי כהן

מטפלת מתחילה
צפת
נייד 0583657265
מייל levzfat@gmail.com

תלמידה במרכז עוצמת הרכות, מסיימת שנה ג' ב 18/1/22
מטפלת קרוב לשנה בקליניקה הלימודית וכמו"כ הפרטית.
עיסוקים נוספים:
מנחת סדנאות דרמה ומודעות  , יוצרת .
כמה מילים עלי:
בת 39 אמא לחמישה ילדים , ועוד אחת מעל כולם , זו אני .
כשגיליתי את הילדה השישית הזו בבטן הרכה שלי  גיליתי את העוצמה שלי
מאמינה שבכל אדם יש עוצמה , יש רכות , יש מפתחות לאושר שלו 
מאמינה בריפוי הדדי. 
אני כאן .