יום פתוח עם עוצמת הרכות לקראת קורס שנתי 

ירושלים (לנשים)
25.2.20, יום ג', 18:00
• טיפול אישי קצר בטכניקת מגע ייחודית •
• הרצאה: "כלי עוצמתי לשינוי" •
• הסבר על תכנית הלימודים •